Springwell Audio AB > Trafikbullerutredningar

Trafikbullerutredningar

När kommuner eller andra myndigheter ber om en bullerutredning menar de oftast en spår- och trafik bullerutredning.

När man ansöker om bygglov kräver ofta kommunen att man utföra en trafikbullerutredning. Detta göras genom datorsimulering istället för mätning eftersom för att uppfylla förordningen måste man kontrollera nivån på ett årsmedeldygn samt en prognos cirka 20 år i framtiden. Mätning är dessutom tidskrävande samt komplicerat att utvärdera.

Springwell Audio har erfarenheten och mjukvaran för att utföra trafikbullerutredningar till ett förmånligt pris.

Kontakta oss för offert eller att diskutera era behov!

Läs mer om Trafikbullerutredningar på företagets hemsida

Springwell Audio AB
Hemsida: https://www.springwellaudio.se/sv/

Springwell Audio AB

Springwell Audio i Uppsala är en akustikkonsult som arbetar med ljudnivåmätning, ljudmätning, bullermätning, byggnadsakustik, rumsakustik, projektering av ljudanläggningar, trafikbullerutredningar, med mera i hela landet.

Springwell Audio AB erbjuder ett brett sortiment av konsult-, design- och mätningstjänster inom ljud och akustik. Verksamheten bygger på gedigen ingenjörskompetens och jobbar enligt svensk, europeisk och internationell norm.

VARFÖR DU SKA VÄLJA SPRINGWELL AUDIO
Vi har 20 år i branschen och vet exakt vad våra kunder behöver
För att vi har 100% kundnöjdhet och alltid levererar det som efterfrågas inom tidsramen för projektet
För att vi håller nere kostnader gentemot våra kunder men behåller samma höga kvalitet som med stora konsultbolag.
VI HJÄLPER DIG ELLER DITT FÖRETAG NÄR:
Du är störd av buller från grannens fläkt eller buller från krogen, träningsanläggningar eller annan industri
Du måste bevisa till myndigheterna att din byggnad uppfyller dagens standarder på ljudisolering och ljudnivåer inomhus
Du behöver veta hur högt ventilationen låter för att undvika olägenhet för din hälsa
Du behöver en trafikbuller utredning för bygglovsansökan
Du behöver projektering av lösningar till byggakustiken
Du behöver hjälp med utredning av buller på arbetsplatsen, åtgärdsförslag och handlingsplan
Och mycket mer!