Abt Bolagen AB > Transport

Transport

ABT Bolagen AB utför transport av främst grus, berg, kross, asfalt, snö och jordprodukter men också maskiner och containers

Transport har rätt lastbil och utrustning för alla typer av uppdrag. Våra transportförmedlare har goda samarbetspartners vilket gör att vi kan hjälpa kunden även om det som eftersöks inte finns i ABT Transports fordonsflotta

Läs mer om Transport på företagets hemsida

Abt Bolagen AB
Hemsida: www.abtbolagen.se

Abt Bolagen AB

ABT Bolagen AB utför schakt och markentreprenader med försäljning och leverans av grus, krossning och jordprodukter, transporter och maskintjänster Via våra dotterbolag och samarbetspartners kan vi erbjuda tjänster inom bergsprängning, bergkrossning, specialtransporter samt uthyrning av maskiner med och utan förare. Vi ska uppfylla våra kunders krav och förväntningar på våra tjänster. Våra insatser skall styras av en sammansättning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.