Sapa > Transportsystem

Transportsystem

Sapa är tillverkare av aluminiumprofiler för lastbilsflak och lämmar till styckegods och skåpbyggnationer för släpvagnar och lastbilar.

Transportsystem omfattar följande produkter:

 • Lämsystem 25 mm
 • Lämsystem 30 mm
 • Lämsystem 40 mm
 • Sidodörrar
 • Bakdörrar
 • Flaksystem
 • Skåpsystem
 • Karosseriprofiler
 • Sido- & Underkörningsskydd
 • Skåpprofiler
 • Golvprofiler
 • Balkar
 • Övriga karosseriprofiler

Läs mer om Transportsystem på företagets hemsida

Sapa
Hemsida: www.sapa.se

Sapa

Sapa utvecklar, testar, marknadsför och lagerhåller aluminiumprofiler för fönster, dörrar, skjutdörrar, fasader, BIPV, solskydd, glastak, golv, brofarbanor, flak, lämmar, trappor och räcken.

Sapa svarar för systemens tekniska utformning och kvalitet, för tester och godkännande. Samt för att tillverkaren får underlag och förutsättningar för sin produktion.

Sluttillverkning, efter deras anvisningar och arbetsbeskrivningar, sker i nära samarbete med specialistföretag som fasadproducenter och lastbilspåbyggare. Fristående tillverkare för Sapa Byggsystem svarar för att produkterna (dörrar, fönster osv.) får den kvalitet och finish som krävs.