Pekuma AB > Träpollare

Träpollare

Pekuma AB är tillverkare av träpollare. Bilden visar nötbruna träpollare, placerad i en avsmalnad gångpassage, med tecken för synskadade.


Våra träpollare är enkla att montera, enkla att byta ut och de kan utrustas med:

-Tecken för synskadade.
-Reflexer

Träpollarna oljas i valfri kulör, nötbrun har blivit en klar succé, och smälter in i de flesta miljöer.

Pollaren är enkel att sätta upp, ett vanligt vägmärkesfundament för 60mm rör sätts ner i marken (skall de monteras i en jordyta bör ett betongfundament användas). Efter att fundamentet är på plats kör man ner rörfästet (fastsatt på pollaren) i fundamentet och kilar därefter fast fästet i fundamentet.

Pollaren är eftergivlig (skruvarna dras ut).

Den är även återmonterbar (nya skruvhål).

Eftersom fästet har en triangelformad platta går samma pollare att sättas upp minst fyra gånger (om pollaren är i fint skick efter en lättare påkörning), man vrider då fästet i 90°, och gör nya skruvhål.

Är pollaren påkörd flera gånger går det att fylla de gamla skruvhålen med epoxy, och därefter göra nya skruvhål!

Har ni önskemål på annan kulör, tveka inte att höra av er! Vi fixar de kulörer som ni önskar!

Vill ni kanske ha en annan form på pollaren så fixar vi det mesta!

Läs mer om Träpollare på företagets hemsida

Pekuma AB
Hemsida: www.pekuma.se

Pekuma AB

Pekuma AB har tillverkning och försäljning av trafikprodukter och vägprodukter. Vi är en leverantör av pollare där
plastpollare och träpollare är de vanligaste och säljer även brunnsbetäckningar såsom t ex
dagvattenbrunnsbetäckningar.

Vi har som mål att ta fram nya produkter som alla genomsyras av nytänkande, enkelhet, hög kvalité och en god funktion.

Betäckningar, Aktiva skyltar, Trafikskyltar, Vikbara skyltrör