AJ Hisskonsult AB > Trapphiss med plattform typ RTL 9002

Trapphiss med plattform typ RTL 9002

AJ Hisskonsult AB erbjuder försäljning och installation av trapphissar med plattform för raka trappor.


Robust, tålig och driftssäker trapphiss för privat och offentlig miljö.

Tillverkare: RT Lift AB, Sverige
Typcertifiering: CE-märkt
Drivsystem: Kedjor löpande i styrgejd av aluminium. Drivmotor sammanbyggt med gejdskenan.
Drifttyp: Nätanslutning. 240 V, 10 A. Frekvensomformare.
Märklast: 250 alternativt 300 kg
Lastplansdimension: 800x1000 mm (standard)
Infästning: Väggfäste (standard), alternartivt monterad mot stolpar.
Manöverreglage: Joystick på plattformen, Tryckknappar monterade stannplanstablåer. ar vid eller nyckelsIR-styrning.
Extrautrustning: Höj- o sänkfunktion, Automatisk långsidesramp, Nyckelreglage, Trådlösa stannplanstablåer, Kulörlackad (RAL-kulörer), Utomhusutförande.


Läs mer om Trapphiss med plattform typ RTL 9002 på företagets hemsida

AJ Hisskonsult AB
Hemsida: www.ajhkonsult.se

AJ Hisskonsult AB

AJ Hisskonsult AB sköter hela ledet från konsultation till försäljning och installation av olika hissar såsom trapphissar, plattformshissar, personhissar, lågfartshissar, A-hissar och B-hissar. Företaget är specialiserat på tillgänglighetsanpassning av bostäder, arbetsplatser och offentliga byggnader, med avseende på framför allt behovet av hissar. Eftersom Vi arbetar med ett brett produktprogram innebär det att vi fritt kan välja den hisstyp som är mest lämplig i varje enskilt fall med hänsyn till funktionskrav, byggnadsmässiga förutsättningar
eller andra villkor. Vi kallar oss ”Proffs på lågfartshissar” – kanske ett väl prententiöst tilltal men likväl ett uttryck för de uppgifter vi velat koncentrera oss och på de lösningar som vi kan erbjuda.