AJ Hisskonsult AB > Trapphiss med plattform typ T 80

Trapphiss med plattform typ T 80

AJ Hisskonsult AB erbjuder försäljning och installation av trapphissar med plattform för svängda trappor. Robust och driftssäker i de flesta miljöer.


Trapphiss med plattform för svängda trappor och raka trappor med mellanliggande vilplan. Privat och offentlig miljö. Robust, tålig och driftssäker i de flesta miljöer. Anpassningsbar till de flesta trapptyper med tillräcklig bredd.

Klarar laster upp till 300 kg. Kan monteras såväl inne som ute. Uppfällbar plattform.

Läs mer om Trapphiss med plattform typ T 80 på företagets hemsida

AJ Hisskonsult AB
Hemsida: www.ajhkonsult.se

AJ Hisskonsult AB

AJ Hisskonsult AB sköter hela ledet från konsultation till försäljning och installation av olika hissar såsom trapphissar, plattformshissar, personhissar, lågfartshissar, A-hissar och B-hissar. Företaget är specialiserat på tillgänglighetsanpassning av bostäder, arbetsplatser och offentliga byggnader, med avseende på framför allt behovet av hissar. Eftersom Vi arbetar med ett brett produktprogram innebär det att vi fritt kan välja den hisstyp som är mest lämplig i varje enskilt fall med hänsyn till funktionskrav, byggnadsmässiga förutsättningar
eller andra villkor. Vi kallar oss ”Proffs på lågfartshissar” – kanske ett väl prententiöst tilltal men likväl ett uttryck för de uppgifter vi velat koncentrera oss och på de lösningar som vi kan erbjuda.