AJ Hisskonsult AB > Trapphiss med stol typ Flow-2

Trapphiss med stol typ Flow-2

AJ Hisskonsult AB erbjuder försäljning och installation av trapphissar med stol för alla typer av trappor.


Trapphiss med stol för alla typer av trappor, svängda trappor, spiraltrappor eller trappor med mellanliggande vilplan. Hissen kan monteras både vid innersidan och vid yttersidan av trappan.

Gejdskenans kurvradie samt optimala stigningvinkel möjliggör installation i även i mycket branta lägen, vilket är fallet med innersidan i flertalet svängda trappor. Samtidigt är det ofta det bästa läget att montera hissen innersidan, då övrig gångtrafik ej påverkas lika mycket och trappans handledare/räcke ej behöver tas bort. Flow-2 är som standard försedd med en programmerbar, automatisk vridsits, vilket möjliggör för brukaren att färdas halvt vänd neråt i trappan. Denna unika finess gör att hissen kräver väsentligt mindre utrymme i sidled (knäutrymmet ökar) men öven i höjdled där den fria höjden inte sällan är begränsad under bjälklagskanten. Dessutom kan stolen programmeras för optimal säkerhet och bekvämlighet vid på- och avstigning vid stannplanen. Dessa egenskaper ger hissen optimala installationsförutsättningar.

Läs mer om Trapphiss med stol typ Flow-2 på företagets hemsida

AJ Hisskonsult AB
Hemsida: www.ajhkonsult.se

AJ Hisskonsult AB

AJ Hisskonsult AB sköter hela ledet från konsultation till försäljning och installation av olika hissar såsom trapphissar, plattformshissar, personhissar, lågfartshissar, A-hissar och B-hissar. Företaget är specialiserat på tillgänglighetsanpassning av bostäder, arbetsplatser och offentliga byggnader, med avseende på framför allt behovet av hissar. Eftersom Vi arbetar med ett brett produktprogram innebär det att vi fritt kan välja den hisstyp som är mest lämplig i varje enskilt fall med hänsyn till funktionskrav, byggnadsmässiga förutsättningar
eller andra villkor. Vi kallar oss ”Proffs på lågfartshissar” – kanske ett väl prententiöst tilltal men likväl ett uttryck för de uppgifter vi velat koncentrera oss och på de lösningar som vi kan erbjuda.