Träullit AB > Träullit Akustiktak

Träullit Akustiktak

Ljudabsorberande akustiktak från Träullit AB. Träullit Akustiktak är ljudabsorberande och brandskyddande innertaksskivor för bl a samlingslokaler, restauranger, skolor, trapphus, våtutrymmen m m.


Träullit Akustiktak finns också som demonterbart undertak och kan med fördel även användas som väggbeklädnad.
Egenskaper
Träullit Akustik är ett okonstlat innertak av cementbunden träull. Den rustika och naturnära ytan visar hur Träullit Akustik ser ut rakt igenom. Träullit Akustik tillverkas av träull, cement och vatten. Detta enkla recept ger många goda egenskaper:

Bra Ljudklimat
Träullit Akustik är genom sin öppna materialstruktur en bra ljudabsorbent. Det finns ett flertal absorptionsmätningar utförda av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Ingemansson Technology AB vilka redovisas i Byggteknisk anvisning. I offentliga lokaler används ofta hårda ytor pga risken för åverkan och slitage. Där används ofta Träullit Akustik p.g.a. sin kombination av hållfasthets- och akustiska egenskaper.

Brand
Träullit Akustik är typgodkänd som tändskyddande beklädnad med ytskikt klass 1. 25 mm akustikskiva tillsammans med 13 mm gipsskiva är godkänt som EI30 i träläkt c 400 i träbjälklag.

Fuktbeständig
Träullit Akustik är fuktbeständig och kan ta upp och avge fukt utan att förstöras. Provningar visar att plattans höga pH-värde motverkar tillväxt av mögel. Skivan angrips inte heller av röta.

- Fuktreglerande
Träullit Akustik jämnar ut luftfuktigheten i rummet genom att i jämvikt med luften absorbera och avge fukt. Detta bidrar till ett behagligt inneklimat. Bra för trivsel och hälsa. Fuktbelastningen på andra ytskikt minskar samtidigt och därmed deras emission.

- Emission och Damm
Mätning på SP i Borås visar att emissionen från Träullit Akustik är extremt låg. Den starka ytan tål att dammsugas under brukstiden. Otaliga exempel på användningar i restauranger och andra känsliga miljöer visar att plattorna inte själva ger ifrån sig damm eller partiklar.

Läs mer om Träullit Akustiktak på företagets hemsida

Träullit AB
Hemsida: www.traullit.se

Träullit AB

Träullit är tillverkare av cementbundna träullsprodukter, putsbärare, innertak, bullerskydd och helväggselement. Träull av gran är ett fantastiskt material, sprunget ur vår natur som sammanfogat med ren cement, ger unika egenskaper åt ditt hus.

Egenskaper som ger mycket bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, mekaniskt stark och god putsbärare.