Träullit AB > Träullit Bullerskydd

Träullit Bullerskydd

Fukttåligt, slagtåligt och frostbeständigt bullerskydd med ljudabsorption från Träullit AB. God ljudabsorption är viktig så att inte skärmen reflekterar ljudet och bara flyttar problemet.


Materialet till Träullit Bullerskydd tillverkas av gran, cement och vatten. Denna unika kombination gör att man får en skiva som är ljudabsorberande, fukttålig, slagtålig och frostbeständig.

Man kan ha träullen på båda sidor av skärmen. Används träull åt ett håll så skall den vara mot den sidan där bullret alstras. Tex mot väg eller järnväg. Träullsplattorna i Träullit Bullerskydd går att få i många olika storlekar och kulörer.

Läs mer om Träullit Bullerskydd på företagets hemsida

Träullit AB
Hemsida: www.traullit.se

Träullit AB

Träullit är tillverkare av cementbundna träullsprodukter, putsbärare, innertak, bullerskydd och helväggselement. Träull av gran är ett fantastiskt material, sprunget ur vår natur som sammanfogat med ren cement, ger unika egenskaper åt ditt hus.

Egenskaper som ger mycket bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, mekaniskt stark och god putsbärare.