Träullit AB > Träullit Dekor

Träullit Dekor

Läs mer om Träullit Dekor och och Hexagonserien av Form Us With Love

In the Hexagon concept by Form Us With Love, design complements the practicality of the material, creating a simple but striking product. The collection will expand on an annual basis with new colours and new shapes being introduced. For the 2011 collection, the shapes are inspired by natures own building blocks; the Hexagon. The 19x21 cm large tiles are produced in a range of earthy colours with suitably nature-inspired names like cloud, moss, leaf, sky and stone.

Läs mer om Träullit Dekor på företagets hemsida

Träullit AB
Hemsida: www.traullit.se

Träullit AB

Träullit är tillverkare av cementbundna träullsprodukter, putsbärare, innertak, bullerskydd och helväggselement. Träull av gran är ett fantastiskt material, sprunget ur vår natur som sammanfogat med ren cement, ger unika egenskaper åt ditt hus.

Egenskaper som ger mycket bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, mekaniskt stark och god putsbärare.