Träullit AB > Träullit Helväggselement

Träullit Helväggselement

Helväggselement, cementbunden träull och betongelement från Träullit AB. Träullit Helväggselement är ett unikt byggsystem av cementbunden träull.


Träullit Helväggselement utvecklad för att kunna erbjuda marknaden en homogen, välisolerad yttervägg och tillgodose det ökande behovet av industrialiserat byggande. Lämpar sig väl för villor, skolor, dagis, kontor upp till två våningar.

Egenskaper
Helväggselementet är en vidareutveckling av den traditionella träullsskivan som har funnits i Sverige mer än 70 år. Träullit träullsskivor har dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta. Helväggselementet har en värmeisoleringsförmåga som är avsevärt bättre än övriga homogena konstruktioner. Träullit Helväggselement är dessutom en mycket god putsbärare.

En normalvilla monteras och eftergjuts på mindre än en dag, vilket bidrar till en kort byggtid.

Läs mer om Träullit Helväggselement på företagets hemsida

Träullit AB
Hemsida: www.traullit.se

Träullit AB

Träullit är tillverkare av cementbundna träullsprodukter, putsbärare, innertak, bullerskydd och helväggselement. Träull av gran är ett fantastiskt material, sprunget ur vår natur som sammanfogat med ren cement, ger unika egenskaper åt ditt hus.

Egenskaper som ger mycket bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, mekaniskt stark och god putsbärare.