Träullit AB > Träullit Putsbärare

Träullit Putsbärare

Som Träullit Putsbärare används produkter ur standardsortimentet. Våra skivor används som putsbärarande värmeisolering och är ett utmärkt underlag för tjockputs.


Egenskaper
Materialsammansättningen och den öppna strukturen innebär en kombination av unika egenskaper som gör Träullit Putsbärare mycket lämplig som underlag för mineraliska putser.

* Värmeisolerande
* Brandskyddande
* Fuktbeständig
* Diffusionsöppen
* Mekaniskt stark
* God putsbärare

Läs mer om Träullit Putsbärare på företagets hemsida

Träullit AB
Hemsida: www.traullit.se

Träullit AB

Träullit är tillverkare av cementbundna träullsprodukter, putsbärare, innertak, bullerskydd och helväggselement. Träull av gran är ett fantastiskt material, sprunget ur vår natur som sammanfogat med ren cement, ger unika egenskaper åt ditt hus.

Egenskaper som ger mycket bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, mekaniskt stark och god putsbärare.