Träullit AB > Träullit Takelement

Träullit Takelement

Träullit Takelement är ett bärande takelement av rundvirkesarmerad träullskiva som främst används i offentliga byggnader som skolor, barnstugor, bibliotek, sporthallar, simhallar, ridhus etc.

Egenskaper
Takkonstruktion med bärande Träullit Takelement och kompletterande värmeisolering har använts med framgång i 40 år.

De viktigaste egenskaperna är:
* Ljudabsorption utan efterhandsmontage
* Värmeisolerande
* Värmetrög
* Brandsäker
* Tål aggressiva miljöer och fukt.

Träullit Takelement är ett naturligt byggmaterial där höga önskemål på estetik ställs, samtidigt som kraven på en behaglig innemiljö och lång livslängd krävs.

Träullit Takelement är en 150 mm cementbunden träullsskiva armerad med rundvirke. Varje armeringsstav provbelastas för att säkerställa att kraven för föreskriven last uppfylls.

Läs mer om Träullit Takelement på företagets hemsida

Träullit AB
Hemsida: www.traullit.se

Träullit AB

Träullit är tillverkare av cementbundna träullsprodukter, putsbärare, innertak, bullerskydd och helväggselement. Träull av gran är ett fantastiskt material, sprunget ur vår natur som sammanfogat med ren cement, ger unika egenskaper åt ditt hus.

Egenskaper som ger mycket bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, mekaniskt stark och god putsbärare.