Träullit AB > Träullit värmeisoleringsskiva

Träullit värmeisoleringsskiva

Utvändig värmeisoleringsskiva för yttertak från Träullit AB. Används främst som kompletterande isolering på Träullit Takelement.


T-sandwich används som utvändig värmeisolering på yttertak. T-Standard ger stabilitet och hållfasthet och är ett utmärkt fuktbeständigt, luftspaltbildande underlag för taktäckning med takpapp eller bandplåt. Den skyddar även cellplasten för temporärt höga temperaturer, exempelvis vid asfaltklistring av takpapp.

T-sandwich tål gångtrafik och är ett stadigt och bra underlag för falsmaskiner. T-sandwich kan också kompletteras med separata skikt av cellplast eller dylikt för att uppnå högre värmeisoleringsförmåga.

Läs mer om Träullit värmeisoleringsskiva på företagets hemsida

Träullit AB
Hemsida: www.traullit.se

Träullit AB

Träullit är tillverkare av cementbundna träullsprodukter, putsbärare, innertak, bullerskydd och helväggselement. Träull av gran är ett fantastiskt material, sprunget ur vår natur som sammanfogat med ren cement, ger unika egenskaper åt ditt hus.

Egenskaper som ger mycket bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, mekaniskt stark och god putsbärare.