AB Lidingö Tak > Trebolit Elastolit

Trebolit Elastolit

Lidingö Tak lägger även Trebolit Elastolit Tätskiktsmattor.


Elastolit® Tätskiktsmattor ger enkel, snabb och kostnadseffektiv taktäckning vid såväl nyproduktion som renovering. Tätskiktsmattan läggs direkt på underlaget och fästes genom mekanisk infästning. Detta är det säkraste och lättaste sättet att få ett tak som ligger tryggt även under rejäla stormar. Elastolit kan även strängsvetsas mot underlaget.

Elastolit Tätskiktsmattor består av gummimodifierad (SBS-styren-butadien-styren) bitumen som ger mattorna mycket elastiska egenskaper - smidighet och fogstyrka och tar därför upp stora rörelser i underlaget även vid låga temperaturer. Den mekaniska slitagebeständigheten är dessutom mycket hög. Tätskiktsmattorna är uppbyggda runt en mycket kraftig polyesterfilt som stomme.

Läs mer om Trebolit Elastolit på företagets hemsida

AB Lidingö Tak
Hemsida:

AB Lidingö Tak

AB Lidingö Tak arbetar i huvudsak med takentreprenad, takarbeten, takläggning, och tätskikt i Stockholm med omnejd.

Med Trebolit tätskiktsprodukter kan Lidingö Tak erbjuda dig marknadens bästa tätskiktsgaranti, 15 år. Då vet du att jobbet är utfört av Trebolit- utbildad personal och att produkterna är utvecklade för nordiskt klimat i kvalitets- och miljöcertifierad tillverkning.