Hedbergs Tak AB > Trebolit Elastolit

Trebolit Elastolit

Ett lager Trebolit Elastolit Takmatta från Hedbergs Tak AB i Avesta direkt på underlaget räcker som tätskikt och ger kostnadseffektivare taktäckning.


Glöm besvären med helklistring och flera lager tätskikt. Ett lager Elastolit Takmatta direkt på underlaget räcker. Detta ger enklare, snabbare och kostnadseffektivare taktäckning. Både vid nyproduktion och renovering.

* 10 Års garantiförsäkring
* ISO 9001
* Elastisk - Ej Plastisk
* Dimensionsstabil
* Klarar alla vindlaster
* Mycket köldhärdig
* Halksäker

Läs mer om Trebolit Elastolit på företagets hemsida

Hedbergs Tak AB
Hemsida: www.hedbergstak.se

Hedbergs Tak AB

Hedbergs Tak utför takarbeten, såsom takläggning, takentreprenader och takreparationer med tätskikt och takpapp i bl a Avesta, Västerås, Falun, Fagersta och Norberg.

Företaget som drivs av bröderna Lars och Per Hedberg, är ett familjeföretag med huvudkontor i Avesta. Moderföretaget startades 1962, och är idag ett av Sveriges äldsta i takentreprenadbranschen.

Vi har idag 8 st anställda, och är lagom stort för att på ett personligt och engagerat sätt hålla kontakt med kunderna och utföra det mesta från små servicejobb till de största entreprenader inom både nyproduktion och renoveringar. Takläggningen omfattar årligen c:a 70 000 kvm.