Strabag Sverige AB > Tunnelbyggnad

Tunnelbyggnad

Tunnelbyggnad i Sverige kräver omfattande kunskaper om de speciella geologiska villkoren – och erfarenhet inom tunnelbyggnad.

Tack vare våra medarbetare i Sverige och ett flertal internationella experter erbjuder avdelningen tunnelbyggnad resursoptimerade, innovativa lösningar för högkomplexa byggnadsprojekt. Vi kombinerar beprövade och nya tekniker – med målsättningen att spara kostnader och att skona miljön.

Läs mer om Tunnelbyggnad på företagets hemsida

Strabag Sverige AB
Hemsida: www.strabag.se

Strabag Sverige AB

Utgående från kärnmarknaderna Österrike och Tyskland har STRABAG utvecklats till en av de ledande europeiska byggkoncernerna. I Sverige sysselsätter koncernen för närvarande cirka 800 medarbetare och representeras av många filialer i södra och mellersta Sverige. Genom lokalt know-how kombinerat med en stor koncerns internationella erfarenhet erbjuder STRABAG lösningar som går utöver det vanliga – från projektmanagement och byggnation till drift och underhåll.