NCC Infrastructure > Tunnlar och broar

Tunnlar och broar

Vi bygger tunnlar och broar Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur.

Våra kompetensområden är bland annat vägar, järnvägar, broar och tunnlar.

Bygga broar snabbt med minimala störningar
Tack vare fullt utnyttjade industrialiserade processer kan vi på NCC bygga broar snabbt och med minimalt med störningar. NCC Montagebro är en standardiserad bro som kan användas i alla planskilda korsningar över väg och järnväg samt över vattendrag.

Vi har även utvecklat en helt ny typ av bro i rostfritt stål och betong. Konstruktionen möjliggör mycket slanka, och i princip underhållsfria broar i spann upp till 100 meter.

Läs mer om Tunnlar och broar på företagets hemsida

NCC Infrastructure

NCC Infrastructure är verksamma inom anläggningsområdet. Vi bygger och underhåller infrastruktur såsom vägar, broar och tunnlar, vindkraftsparker och VA.

Affärsområde NCC Infrastructure levererar hela infrastrukturprojekt, från design och konstruktion till produktion och service – utifrån en verksamhet som är indelad i fyra divisioner:

Division Civil Engineering Sverige respektive Civil Engineering Norge specialiserar sig på större infrastrukturprojekt som tunnlar, vägar och järnvägar, men även projekt med komplicerade betongkonstruktioner.

Division Infra arbetar med mindre och medelstora uppdrag inom infrastrukturområdet, framförallt erbjuds olika typer av koncept och service. Några exempel är mark- och rörarbeten, schaktfritt ledningsbyggande, vindkraft och VA-process.

Division Road Services erbjuder helhetslösningar för drift- och vägservice.

Affärsområdet har idag en stark position i Sverige, som tillsammans med Norge är den främsta tillväxtmarknaden. I övriga Norden har NCC Infrastructure en mindre marknadsandel.

Kunderna återfinns framförallt inom den offentliga sektorn. Lokal närvaro är ofta ett krav, inte minst för de små och medelstora uppdragen där den lokala konkurrensen är stor. De större projekten är utsatta för internationell konkurrens och kräver specialistkompetens på hög nivå.