Gar-Bo Försäkring AB > Tvåårsbesiktning

Tvåårsbesiktning

Vid en tvåårsbesiktning undersöker besiktningsmannen vilka eventuella fel som har uppstått i entreprenaden under reklamationstiden. Besiktningen ska ske inom två år efter godkänd slutbesiktning.


Det är lämpligt att besiktningsmannen är samma person som utförde slutbesiktningen, men det är inget krav. Däremot måste vi alltid godkänna besiktningsmannen. Vi godkänner besiktningsmän som är certifierade för entreprenadbesiktning. Andra besiktningsmän godkänner vi efter en särskild bedömning.

Besiktningsmannen undersöker vad som har hänt under reklamationstiden. Han ska alltså inte efterbesiktiga kvarstående punkter från slutbesiktningen. Inte heller ska han ta upp punkter som uppenbarligen fanns vid slutbesiktningen, men som då inte noterades.

Beställaren betalar ersättningen till besiktningsmannen, om ni inte avtalat något annat i e ntreprenadkontraktet.

Tvåårsbesiktningen är inget krav för att byggfelsförsäkringen ska gälla.

Läs mer om Tvåårsbesiktning på företagets hemsida

Gar-Bo Försäkring AB
Hemsida: www.gar-bo.se

Gar-Bo Försäkring AB

GAR-BO FÖRSÄKRING AB:s verksamhet utfärdar bla färdigställandeförsäkring, byggfelsförsäkring, insatsgarant, förskottsgaranti samt tar emot skadeanmälan för större bostadsprojekt.

Det är oftast leverantören eller entreprenören som tecknar försäkringarna. Köparen eller beställaren är förmånstagare och mottagare av försäkringsbrevet. Tillsammans med moderbolaget kan vi erbjuda bostadsproducenter ett komplett paket av försäkringar och garantier när de ska bygga bostäder i alla upplåtelseformer.