Designtrappan Nordic AB > Umeå Stora Hotell

Umeå Stora Hotell

Designtrappan Nordic AB är tillverkare av designtrappor. På Stora Hotellet i Umeå har trappan tagit hotellets inredning till helt nya höjder.

Designtrappan fick uppdraget att specialtillverka en trappa i L-form med frihängande konstruktion i metall. Projektet hade genomgående väldigt strikta krav på så väl utseende som hållfasthet och brandsäkerhet. Trappan installerades så att mötet mellan murväggen där trappan svänger av och fönsterpartiet ovan murväggen optimerades för att maximera ljusinsläpp av dagsljus. Sedan fortsätter trappan rakt upp och har sin fästpunkt mot bjälklagskanten. Med andra ord en väldigt komplex trappa.

Läs mer om Umeå Stora Hotell på företagets hemsida

Designtrappan Nordic AB
Hemsida: www.designtrappan.se

Designtrappan Nordic AB

Designtrappan Nordic AB är tillverkare av designtrappor, exklusiva trappor, arkitektritade trappor, specialtrappor för offentlig miljö, svängda balktrappor, interntrappor, frihängande trappor, vingetrappan, Lace Fence-staket, trappa, trappor, spiraltrappor även för exklusiva villor.

Vår verksamhet består av projektering, montering och installation av trappor, samt av avancerade trapplösningar och andra specialprojekt. Designtrappan tar ett helhetsansvar och måttagning, 2d, 3d ritningar samt montage ingår.

Kontakta Designtrappan Nordic AB för Arkitektritade trappor, designtrappor, exklusiva trappor, frihängande trappor, installation av trappor, interntrappor, Lace Fence-staket, montering av trappor, projektering av trappor, specialtrappor, spiraltrappor, ståltrappor, svängda balktrappor, tillverkning av trappor, trappa, trappor, trappor för offentlig miljö, Vingetrappan med mera.