Nordbro i Stockholm AB > Unibridge

Unibridge

Nordbro i Stockholm AB är leverantör av unibridge. Unibridge är ett modernt monteringsfärdigt brosystem i stål.

Konstruktionen är enkel, robust och lämpar sig väl för såväl tillfälliga som permanenta broar. Brosystemet är enkelt att transportera och snabbt att montera.

Broar för ett eller flera körfält kan byggas i ett eller flera spann med en fri spännvidd av upp till 45 meter. Bron byggs samman av lådbalkar, vilka finns i två olika längder, 11,4 meter eller 6 meter. Dessa monteras ihop med sprintar.

Läs mer om Unibridge på företagets hemsida

Nordbro i Stockholm AB
Hemsida: www.nordbro.se

Nordbro i Stockholm AB

Nordbro är leverantör av monteringsfärdiga brosystem till anläggningsprojekt och som beredskapsmateriel till nationella väghållare. Nordbro är en pålitlig leverantör av broar till ett stort antal kunder i Skandinavien och Baltikum och har resurser inom alla områden från projektering och arbetsledning till leverans av bromateriel. I anläggningsprojekt består den huvudsakliga verksamheten av att erbjuda tillfälliga trafiklösningar baserade på företagets sortiment av brosystem. Dessa system uppfyller högt ställda krav från nationella väghållare – Nordbro har ett nära samarbete med vägmyndigheterna i Skandinavien för att anpassa brosystemen till deras behov.