U-Form AB > Ursparningsformar

Ursparningsformar

Ursparningsformar från U-Form AB speciellt anpassad för rör vid vägg som reducerar arbetsmomenten för genomföringar från 8 till 3, genom att den samtidigt fungerar som efterlagningsform.


Vid ingjutning i bjälklaget täcks formen med ett tättslutande lock till dess att ledningsmontering sker.

U-Form är användbar för bjälklagstjocklekar mellan 150-250mm. Efterlagning görs enkelt genom att förberedda hål för rör tas upp i bottenplattan som träs över de monterade ledningarna.

Isoleringen skjuts ner mot bottenplattan och tätar runt rören.

Formen fylls och täckbricka anbringas mot färdigt golv. Efter montering fungerar formen vatten- skyddande genom att förhindra ett vatten- läckage från rörstammen att spridas ut i bjälklaget.

Eftersom formen är konisk medges även utbyte av rör i framtiden utan att uppbilning av rörgenomföring behöver ske.

Formen kan nämligen pga konciciteten tryckas upp ur bjälklaget och efterlämmna ett färdigt hål för nya ledningar.

Förberdelser för framtida ledningar kan göras med formen.

Läs mer om Ursparningsformar på företagets hemsida

U-Form AB
Hemsida: www.u-form.se

U-Form AB

U-Form AB är en leverantör av bla täckbrickor, rörgenomföringar, rörstödsböjar, rörinklädnader, ursparningsformar, produkter för golvvärme, mm.

U-Form AB är specialisten på genomföring och fixering av ledningssystem i byggnader för både nyproduktion och ombyggnad.

Vår företagsidé är att ta fram och tillhandahålla nya metoder och produkter som underlättar inom byggnation och installation.
Målet är att våra metoder skall

• spara arbetstid
• ge bättre arbetsmiljö
• underlätta samarbetet på bygget
• medge utbyten av en rörinstallation samt
• förebygga skador, ex vattenskador.

Vi har en flexibel tillverkning och försöker när det är möjligt att anpassa oss efter den enskilda kundens behov.

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya metoder och hjälpmedel för att underlätta installationer i byggnader alltsedan 1989.

Vi riktar oss till proffsen i bygg och installationsbranschen.

Hör av dig om du vill ha lösning på ett problem ,vi kanske kan hjälpa till.