IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige > Utbildning och aktiviteter

Utbildning och aktiviteter

För att få ut det allra bästa och bredda utbudet ytterligare så samarbetar IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige med andra förbund och aktörer.

Vårt fokus är att vara i framkant och vi ser därför till att ständigt utveckla vår kompetens. Vi lär dig att göra rätt!

Läs mer om Utbildning och aktiviteter på företagets hemsida

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Hemsida: www.ikem.se

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Plast- & Kemiföretagen är branschorganisation för plastföretagen och kemiföretagen, Miljöfrågor, Kemiinformation, Isolering, Plastinformation, Cellplast

Plast- & Kemiföretagen företräder medlemmarna i kontakt med myndigheter, departement och politiker. Vi är remissinstans och opinionsbildare. Vi arbetar aktivt med information till medlemmar, myndigheter och utredningar. Vi ger också medlemsföretagen konkret service.

Våra medlemmar och deras produkter är viktiga för möjligheterna att uppnå hållbar utveckling och effektivare resursutnyttjande.