Ra Golv AB > Utomhusmiljö

Utomhusmiljö

Lösningar för utomhusmiljö från RA Golv har fogfritt, estetiskt, god vidhäftning till underlaget, vätsketäthet, kemikaliebeständigt, slitstyrka och är väderbeständiga.

Läs mer om Utomhusmiljö på företagets hemsida

Ra Golv AB
Hemsida: www.ragolv.se

Ra Golv AB

RA Golv AB utför entreprenad inom butiksgolv, industrigolv, offentlig miljö golv, fogfria golv, betonggolv, betongreparationer och golvavjämning mm.

RA Golv AB startade 1967 i Halmstad och är idag en ledande entreprenör för fogfria beläggningar. Inriktning är att installera och underhålla kundanpassade lösningar byggt på noggrann behovsanalys av bruks- och funktionsegenskapskrav. RA Golv AB är ISO 14001 certifierade