ViaCon AB > VA-produkter

VA-produkter

ViaCon AB är tillverkare av ett komplett sortiment VA-produkter från ViaCon - både ur egen tillverkning och från kända VA-producenter.

Läs mer om VA-produkter på företagets hemsida

ViaCon AB
Hemsida: www.viacon.se

ViaCon AB

ViaCon AB är din partner inom Mark, Väg och Vatten. ViaCon är en rikstäckande leverantör av Rörbroar, Vägtrummor, Geosynteter,
VA-produkter samt produkter för park & miljö. Med egen produktion och stor lagerhållning har vi förtroendet att
dagligen leverera till våra kunder över hela landet.

Vår målsättning är att fortsätta vidarutveckla våra produkter ännu mer. För att kunna göra det lyssnar vi på våra kunder och har ett tätt samarbete med leverantörer och myndigheter.

Förutom att leverera de produkter du behöver kan ViaCon bistå med projektering - dimensionering, upprättande av ritningar och andra handlingar - eller utföra hela anläggningsprojektet.


Avloppsanläggningar, Dräneringsrör, Erosionsmattor, Geomembran, Geosynteter, Geotextilier, Grundvattenskydd, Jordarmering, Markbrunnar, Markisolering, Markvegetation, Plastdräneringsrör, Plastvägtrummor, Plåtvägtrummor, repmuffar, Ytavvattning, Ytvattenrännor, Vattenväxter, Vägtrummor,