U-Form AB > VA-Valvgenomföring

VA-Valvgenomföring

VA-Valvgenomföring från U-Form AB används vid golvanslutning av tvättställ eller diskbänk där vatten och avloppsledningar skall gå igenom bjälklag.


Exempelvis KV och VV med diameter 12 eller 15 mm.
Avloppsrör diameter 50 eller 75mm.
Utförandet är lika Värme, valvgenomföring.
Rörhylsornas längd kan fås enligt önskemål.
Leveranstid ca fem arbetsdagar.

Läs mer om VA-Valvgenomföring på företagets hemsida

U-Form AB
Hemsida: www.u-form.se

U-Form AB

U-Form AB är en leverantör av bla täckbrickor, rörgenomföringar, rörstödsböjar, rörinklädnader, ursparningsformar, produkter för golvvärme, mm.

U-Form AB är specialisten på genomföring och fixering av ledningssystem i byggnader för både nyproduktion och ombyggnad.

Vår företagsidé är att ta fram och tillhandahålla nya metoder och produkter som underlättar inom byggnation och installation.
Målet är att våra metoder skall

• spara arbetstid
• ge bättre arbetsmiljö
• underlätta samarbetet på bygget
• medge utbyten av en rörinstallation samt
• förebygga skador, ex vattenskador.

Vi har en flexibel tillverkning och försöker när det är möjligt att anpassa oss efter den enskilda kundens behov.

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya metoder och hjälpmedel för att underlätta installationer i byggnader alltsedan 1989.

Vi riktar oss till proffsen i bygg och installationsbranschen.

Hör av dig om du vill ha lösning på ett problem ,vi kanske kan hjälpa till.