Falks Mark & Asfalt AB > VA & Fjärrvärme

VA & Fjärrvärme

Falks Mark & Asfalt AB utför vattenarbeten och avloppsarbeten i Köping, Västerås, Eskilstuna, Falks Mark & Asfalt AB


Allt från spillvattenledningar i plast till betong. Fettavskiljare och Oljeavskiljare. Tryckavlopp med både stumsvetsning och elsvetsning, Pumpanläggningar.

Dagvattensystem såsom stora dagvattenledningar i betong och plast. Dagvattenbrunnar och pumpbrunnar.

Fördröjningsdammar, Dagvattendammar i HDPE och PP plaster.

Dräneringsarbeten, dräneringar och grundisoleringar av grunder både till stora hyreshus, industribyggnader och villor. Vi använder både isodrän och podräns grundisolerings system, vi levererar det kunden vill ha.

Kompletta entreprenader av fjärrvärme. Både schakt och leverans och svets av rör.

Fjärrvärme underhåll, läckor och arbeten med fjärrvärmekammare.

Läs mer om VA & Fjärrvärme på företagets hemsida

Falks Mark & Asfalt AB
Hemsida: www.falks.se

Falks Mark & Asfalt AB

Falks Mark & Asfalt AB är ett byggföretag som entreprenad såsom markentreprenader, asfaltarbeten, betongreparationer,betongarbeten, dränering, vattenarbeten, avloppsarbeten m.m. i Köping, Västerås och Eskilstuna med omnejd.

Företaget startades 1993 i Kolbäck av far och son Göran och Jesper Falk. Falks Mark & Asfalt ägs idag av Jesper. Företaget har i dag ca 30 anställda. I företaget finns bland annat kompetens för: Behörighet för betongarbeten. Behörighet för kvalitetsansvarig enligt Plan- och Bygglagen. Kvalitets- och Miljökompetens.