Lgt:S Högtryck AB > Vad vi gör!

Vad vi gör!

LGT:s Högtryck AB i Stockholm arbetar med allt ifrån högtrycksspolning, fräsning och rörinspektion till sanering och slamsugning.

Läs mer om Vad vi gör! på företagets hemsida

Lgt:S Högtryck AB
Hemsida: www.lgt.se

Lgt:S Högtryck AB

LGTs Högtryck i Stockholm utför högtrycksspolning, rensning och rörinspektion av avloppsledningar, stamspolning, sanering, ledningslokalisering, fräsning, istining, slamsugning, avfuktning, mikrotorkning mm.

OBS! Jour dygnet runt!

Vårt mål är att vara det ledande serviceföretaget inom vår bransch. Vi når det målet genom att ha de mest kompetenta och engagerade medarbetarna. Självklart räcker inte bara det. Och det är därför vi satsat mycket på att ha ett brett sortiment av olika lösningar inom hela vårt marknadsområde, så vi kan lösa allt från stora till små problem. Vi tror på ett nära och långsiktigt samarbete, eftersom du som kund får ut det mesta och det bästa av oss då.