OB Wiik AB > Väderskydd

Väderskydd

OB Wiik AB är leverantör av väderskydd. Flexibila väderskydd där stomsystem i väggar och tak är av aluminiumbalk och dukklädsel i vit flamskyddad pvc-duk.

Dukspänning med O.B. Wiiks spännsystem ger strama och spända duksidor, som eliminerar vattenfickor i takfot.

Väderskydden monteras lätt utan maskinhjälp, vilket medför en besparing vid montage. Väderskydden finns i breddmått 4,5 - 6,5 m med 2,5 m höjd i väggsida. Breddmått 8,5 - 10,5 - 12,5 m finns med väggsida 2,5 och 3,5 m höjd. C/C avstånd mellan bågar är 3 m. Samtliga väderskydd är lyftbara i 15 m längder samt mobila om önskemål finns. Samtliga dukar har bruksanvisning tryckt på duken.

Läs mer om Väderskydd på företagets hemsida

OB Wiik AB
Hemsida: www.obwiik.se

OB Wiik AB

O.B.Wiik etablerades 1912 och är tillverkare och producent av bl a lagerhallar, presenningar, maskinhallar, väderskydd och arbetstält.
Oavsett vilken produkt du väljer från OB Wiik, står våra serviceorienterade medarbetare till förfogande för dig. För våra kundrådgivare är förfrågningar om skräddarsydda lösningar vanligare än standardlösningar.
Vi ställer gärna upp och förändrar utrustning i takt med skiftande behov, och för att säkra en lång och produktiv livstid.

Hallar, Plasthallar, Evenemang, Evenemangstält, Evenemangsprodukter, Quick-Up Tält, Topptält, Stativtält, Mässtält, Utställningstält, Scener, Läktare, Begagnade tält, Containernät, Taksäkringsnät, Båthus, PVC-presenningar, Lättviktspresenningar, Ställningsnät, Fasadduk.