Veksö AB > Väderskydd

Väderskydd

Centa Component AB är tillverkare av bla väderskydd för offentlig miljö.


Väderskydd Eurohallen C

Läs mer om Väderskydd på företagets hemsida

Veksö AB
Hemsida: www.vekso.se

Veksö AB

Veksö AB är tillverkare och leverantör av produkter för offentlig miljö som tex. cykelparkering, väderskydd etc. med aluminium, stål och rostfritt material som utgångspunkt.

Vi är lyhörda för vad du som kund önskar.

Bullerskydd, bullerskärmar, busshållsplatser, busskurer, cykelparkering, cykelskydd, cykelställ, cykeltak, gaturum, kurer, läskydd, perrongtak, rastplatser, räcken, rökhus, rökkurer, skärmtak, stationsmiljöer, utemiljö, väderskydd.