Team Tejbrant AB > Väderskydd

Väderskydd

Team Tejbrant AB är tillverkare av väderskydd i en mängd olika utföranden, stora som små. Flexibiliteten är stor, då vi kan anpassa produkten enligt kundens önskemål.


Team Tejbrants flexibla profilsystem med dess funktionellt designade väderskydd finns tillgängliga i en mängd olika utföranden.

Vi kan erbjuda både stora och små skydd, anpassade för alla typer av miljöer; breda avenyer, stora busstorg likväl som ute i landsorten. Väderskydden står upp till alla krav vad gäller olika klimat, från snötäckta torg i norra Skandinavien till tropiska områden med monsunregn.

Tack vare den genomtänkta designen är alla väderskydd konstruerade för att reducera tidsåtgången vid reparation av skador / vandalisering. Hänsyn har också tagits till mediabolagens krav på synbarhet av reklambudskap när detta är aktuellt.

Team Tejbrant marknadsför produkter för gatu-, väg- och fastighetsmiljö samt för reklamaffischering. Produktion utgörs av produkter med framstående form och funktion. Team Tejbrant skall vara marknadsledande inom kundanpassad design och kostnadseffektiv produktion.

Läs mer om Väderskydd på företagets hemsida

Team Tejbrant AB
Hemsida: www.teamtejbrant.se

Team Tejbrant AB

Team Tejbrant AB är en av Europas ledande tillverkare av parkmöbler och gatumöbler. Vi levererar bl a väderskydd, rökskydd, cykeltak, cykelställ, reklambärare, vägräcken och pollare till både kommuner, trafikbolag, reklambolag och enskilda företag runt om i Europa.

Hållplatsutrustning, P-automatskydd, Reklambärare, Räcken, Infotavlor, Bänkar, Parkbänkar, Papperskorgar, Busskur, Busskurer, Ljusvitriner, Belysta pelare, Scrollers, Spelarbås.