Crawford > Vädertätningar

Vädertätningar

Crawford är tillverkare av bla vädertätningar.


Vädertätningar är en standardlösning för att täta runt lastbil så att den blir en integrerad del av innermiljön. Fordonet backar in i vädertätningen, som ansluter ovanifrån och från sidorna, vilket ger väderskydd under lastning och lossning. Detta er en förbättrad arbetsmiljö, bra skydd för varor såväl som en god energibesparing. Materialet har en mycket hög resistens mot förslitning.

Crawfords vädertätningar består av ett antal modeller, som uppfyller alla kundkrav och lämpar sig för alla fordonsstorlekar.

Läs mer om Vädertätningar på företagets hemsida

Crawford
Hemsida: www.assaabloyentrance.se

Crawford

ASSA ABLOY Entrance Systems är tillverkare av dockningssystem, industriportar, rullportar, skjutportar och vikportar, takskjutportar och vädertätningar.

ASSA ABLOY Entrance Systems är en världsledande leverantör av lösningar gällande industriportar, rullportar, skjutportar, vikportar och olika dockningssystem. Det breda utbudet i kombination med lång erfarenhet, stort kunnande, kvalitetstänkande och egen unik serviceorganisation är huvudorsaken till att mer än en miljon kunder har valt en enda leverantör för effektiv, problemfri funktion med fokus på lägsta produktlivskostnad.