ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB > Vädertätningar

Vädertätningar

Crawford är tillverkare av bla vädertätningar.


Vädertätningar är en standardlösning för att täta runt lastbil så att den blir en integrerad del av innermiljön. Fordonet backar in i vädertätningen, som ansluter ovanifrån och från sidorna, vilket ger väderskydd under lastning och lossning. Detta er en förbättrad arbetsmiljö, bra skydd för varor såväl som en god energibesparing. Materialet har en mycket hög resistens mot förslitning.

Crawfords vädertätningar består av ett antal modeller, som uppfyller alla kundkrav och lämpar sig för alla fordonsstorlekar.

Läs mer om Vädertätningar på företagets hemsida

ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB
Hemsida: www.assaabloyentrance.se

ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB

ASSA ABLOY Entrance Systems är världens mest mångsidiga leverantör av automatiska entrélösningar för byggnaders framsida, baksida och insida. Med ett heltäckande synsätt på flödet av människor, varor och fordon skapar vi säkra, praktiska, trygga och tillförlitliga automatiska entrélösningar – med bästa möjliga balans mellan energibesparing, kostnad, kvalitet och livstidsprestanda. ASSA ABLOY Entrance Systems är en av fem divisioner inom ASSA ABLOY, världsledande inom lås- och dörrlösningar.