Beckers Färg > Vägg och Takfärger

Vägg och Takfärger

Beckers Scottesortiment är ett heltäckande färg, vattenburet målningssystem för inomhusmiljö, såsom vatten-, brand- och nikotinskadade ytor, tapetserade väggar, gips, betong, puts och sandgrängade tak m.m.


Scottesortimentet är utvecklat för att möta den professionella branschens behov. Beckers har även målningssystem för våtrum och brandskydd.

Scotte 2 är en ny takfärg som har alla de egenskaper som ger ett extra bra slutresultat i utrymmen med mycket släpljus och risk för underglans och skäck.

Läs mer om Vägg och Takfärger på företagets hemsida

Beckers Färg

Beckers Färg är en av Skandinaviens ledande färgtillverkare av vattenburen färg för ytbehandling av träfasader, putsfasader, våtrumsmiljöer, trä, metall, väggar, golv och tak. I vårt sortiment finns även ett brett sortiment av spackel.

Beckers var första färgtillverkaren som fick Svanenmärka produkter. Och vi är idag den färgleverantör som har flest svanenmärkta produkter, varav många dessutom rekommenderas av Astma & Allergiförbundet. Miljö och kvalitet är viktigt för oss, därför arbetar vi aktivt med att miljöanpassa våra produkter. Målet är att 99% av produkterna ska vara vattenburna 2010.

Arkitekter, beskrivare och beställare kan vända sig till Beckers Målerisupport för att få snabba och tydliga svar på alla typer av ytbehandlingsfrågor. Målerisupport ombesörjer även allt från färgkartor till specifika uppstrykningsprover.