AB Huskvarna Cementgjuteri > Väggar

Väggar

Huskvarna Cementgjuteri är tillverkare av väggar till hus, lager med mera.


Vi tillverkar Skräddarsydda väggar till hus, lager eller det du själv vill.

Läs mer om Väggar på företagets hemsida

AB Huskvarna Cementgjuteri
Hemsida: www.hcbetong.nu

AB Huskvarna Cementgjuteri

HC Betong är tillverkare av sockelelement, balkonger, betongläktare, sandwichväggar, ställverksbyggnader med mera.

Företaget Huskvarna Cementgjuteri AB tillverkar även skräddarsydda väggar till hus, lager med mera. Kontakta företaget med genuint erfarenhet när du behöver nätstationshus (med Näststationsalliansen) eller vinkel-stöd som Huskvarna Cementgjuteri kan skräddarsy efter behov och önskemål.

Huskvarna Cementgjuteris affärside är att tillverka betongelement för närmarknaden runt Jönköping inkl. specialelement.

Vi har dessutom 3 st nischprodukter vilka är bilvågsdäck, ställverksbyggnader och idrottsläktare.

Vi tillverkar alla typer av betongelement gärna specialelement.

Vi är också återförsäljare av gångplattor, hålsten och mursten