Induf AB > Väggar innertak

Väggar innertak

Anti-Kondensbeläggning för väggar och innertak från Induf AB

Mögelresistent, vattenburet akrylsystem som absorberar kondensvatten i tak eller på högre belägna väggytor och effektivt eliminerar störande dropp i produktionslokaler, lagerhallar eller andra utrymmen där hög hygienisk standard erfordras.

  • Absorberar 400-600gr vatten per liter
  • Lågluktande
  • Användarvänligt

Läs mer om Väggar innertak på företagets hemsida

Induf AB
Hemsida: www.induf.se

Induf AB

Induf AB är leverantör av korrosionsskydd, rostskyddsfärger, plåttaksfärger, fasadfärger, målningsunderhåll, med mera.

Induf AB har sedan 1987 verkat som importör av RUST-OLEUM MATHYS™ färgprodukter för dagligt såväl planerat professionellt målningsunderhåll. Vi vänder oss till kvalitetsmedvetna entreprenörer och slutanvändare inom landets industri, förvaltare av fastigheter, kommunala och offentliga anläggningar.