Induf AB > Väggar/innertak

Väggar/innertak

Anti-Kondensbeläggning för väggar och innertak från Induf AB

Mögelresistent, vattenburet akrylsystem som absorberar kondensvatten i tak eller på högre belägna väggytor och effektivt eliminerar störande dropp i produktionslokaler, lagerhallar eller andra utrymmen där hög hygienisk standard erfordras.

  • Absorberar 400-600gr vatten per liter
  • Lågluktande
  • Användarvänligt

Läs mer om Väggar/innertak på företagets hemsida

Induf AB
Hemsida: www.induf.se

Induf AB

Induf AB är leverantör av bl.a. korrosionsskydd, rostskyddsfärger, plåttaksfärger, fasadfärger, målningsunderhåll, mm.

Induf AB har sedan 1987 verkat som importör av RUST-OLEUM MATHYS™ färgprodukter för dagligt såväl planerat professionellt målningsunderhåll. Vi vänder oss till kvalitetsmedvetna entreprenörer och slutanvändare inom landets industri, förvaltare av fastigheter, kommunala och offentliga anläggningar.

Etslösning, svamptvätt, mögeltvätt, alkalisktavfettningsmedel, mögelskydd, fasadskydd, yttertaksfärger, väggfärger, innerväggsfärg, innertaksfärg, golvfärger, golvskydd, utomhusfärger, lagningsfärg, lagning.