Forestia > Väggskivor

Väggskivor

Forestia AS är leverantör av väggskivor. Forestia Färdigvägg P2 är en färdiga foliebelagda väggskivor. Väggskivorna kan användas i byggnader med krav på brandklass In2.


Skivorna är förbehandlade på ena sidan. Vid ogynnsamma klimatförhållanden kan detta leda till en viss buktning av plattorna. För att förhindra detta ska kortling med c/c 80 cm monteras.

Läs mer om Väggskivor på företagets hemsida

Forestia

Forestia producerar möbelskivor, Byggskivor, Konstruktionsskivor och I-bjälkar.