Nordskiffer AB > Väggsten

Väggsten

Sten på vägg ger en speciell känsla med olika möjligheter till skuggspel i struktur, färger och format på stenen.


Skiffer är ett miljövänligt naturmaterial som bryts i dagbrott. Nordskiffers ABs sten kommer från norra Spanien och från Brasilien och är certifierad enligt EUs regler.

Läs mer om Väggsten på företagets hemsida

Nordskiffer AB
Hemsida: http://www.nordskiffer.com

Nordskiffer AB