Lisol Scandinavia AB > Vägledande markeringar - Lisol Infra

Vägledande markeringar - Lisol Infra

Lisol Scandinavia AB är tillverkare av vägledande markeringar anpassade för de tuffa krav som ställs i miljöer som väg- och tågtunnlar.

Läs mer om Vägledande markeringar - Lisol Infra på företagets hemsida

Lisol Scandinavia AB
Hemsida: www.lisol.se

Lisol Scandinavia AB

Lisol Scandinavia AB harr tillverkning och design av underhållsfria hänvisningsarmaturer som exempelvis: utrymningsskyltar, specialskyltar, nödutgångsskyltar med mera.

Med deras patenterade metod att effektivt leda in ljus från dioder i en ljusledare skapas en helt underhållsfri och extremt energisnål ljusskylt.

I EXIT serien är alla komponenter utvalda, belastade och monterade så att den underhållsfria livslängden är minst 10 år.

• Lång erfarenhet
• Materialval
• Konstruktion
• Egen tillverkning
• Miljödeklarerad
• CE märkt (EN1838)