ViaCon AB > Vägtrummor

Vägtrummor

ViaCon AB är tillverkare av korrugerade vägrtrummor. Vägtrummor används för att skapa olika typer av passager. Vad som ska passera igenom trumman kan variera.Vägtrummor kan användas för att bevara ett vattendrags naturliga väg förbi mänskliga hinder eller för att leda bort vatten från platser där det inte är önskvärt. Det kan vara ett grönområde som dräneras för att skydda marken eller dagvatten som leds bort från en husgrund. Vägtrummor kan även användas för ventilation och kabeldragning.

ViaCon AB tillverkar korrugerade vägtrummor i fyra material - stål, plastlaminerat stål (Trenchcoat), polyeten och polypropen.

Läs mer om Vägtrummor på företagets hemsida

ViaCon AB
Hemsida: www.viacon.se

ViaCon AB

ViaCon AB är din partner inom Mark, Väg och Vatten. ViaCon är en rikstäckande leverantör av Rörbroar, Vägtrummor, Geosynteter,
VA-produkter samt produkter för park & miljö. Med egen produktion och stor lagerhållning har vi förtroendet att
dagligen leverera till våra kunder över hela landet.

Vår målsättning är att fortsätta vidarutveckla våra produkter ännu mer. För att kunna göra det lyssnar vi på våra kunder och har ett tätt samarbete med leverantörer och myndigheter.

Förutom att leverera de produkter du behöver kan ViaCon bistå med projektering - dimensionering, upprättande av ritningar och andra handlingar - eller utföra hela anläggningsprojektet.


Avloppsanläggningar, Dräneringsrör, Erosionsmattor, Geomembran, Geosynteter, Geotextilier, Grundvattenskydd, Jordarmering, Markbrunnar, Markisolering, Markvegetation, Plastdräneringsrör, Plastvägtrummor, Plåtvägtrummor, repmuffar, Ytavvattning, Ytvattenrännor, Vattenväxter, Vägtrummor,