Protan AB > Vakuumtak

Vakuumtak

Protan AB är leverantör av Protan Vakuumtak, en ventilerad taktäckning som suger sig fast mot underlaget.


När undertryck bildas över taket på grund av luftströmmar, expanderas luftutrymmet mellan täckningen och det lufttäta underlaget. Undertrycket blir då som mest i hörn-, och randzoner. För att kunna «släppa ut» uppkommet övertryck och eventuellt luftläckage på grund av otäthet, monteras så kallade vakuumventiler, där undertrycket förväntas vara som störst.

Läs mer om Vakuumtak på företagets hemsida

Protan AB
Hemsida: www.protan.se

Protan AB

Protan AB saluför Protanproducerade tätskikt till auktoriserade och egna takentreprenörer på den Svenska marknaden. Protans takdukar och takmembraner ingår i ett komplett och unikt system. Protan Tak- och Membransystem, som är godkänt i enlighet med svenska och internationella standarder.

Huvudkontoret ligger i Spånga med entreprenadverksamheter i hela Sverige.