Protan Entreprenad AB Takteknik > Vakuumtak

Vakuumtak

Protan Vakuumtak är en ventilerad taktäckning som suger sig fast mot underlaget.


När undertryck bildas över taket på grund av luftströmmar, expanderas luftutrymmet mellan täckningen och det lufttäta underlaget. Undertrycket blir då som mest i hörn-, och randzoner. För att kunna «släppa ut» uppkommet övertryck och eventuellt luftläckage på grund av otäthet, monteras så kallade vakuumventiler, där undertrycket förväntas vara som störst.

Läs mer om Vakuumtak på företagets hemsida

Protan Entreprenad AB Takteknik
Hemsida: www.protan.se

Protan Entreprenad AB Takteknik

Protan Entreprenad AB Takteknik i Stockholm utför takentreprenad, läggning av Protan tätskikt för tak, värmeisolering av tak, tätning av byggnader och badrum mm.

Som Protan ABs entreprenadavdelning för Stockholm och omgivning är vi specialister inom tätning av framför allt plana och låglutande tak och värmeisolering samt inom tätning av byggnader och badrum. Vi utför arbeten på tak och terrasser, nyläggningar, omläggningar och reparationer i alla storleker. Plåt- och träarbeten som ansluter till våra tätskikt utförs även av oss. Detta ger uppdragsgivaren minskade samordningsproblem och skapar trygghet.

Protans tätskikt svetsas med varmluft. Ingen brandrisk p.g.a. öppen låga!