U-Form AB > Valvgenomföring för värmestammar

Valvgenomföring för värmestammar

Valvgenomföring från U-Form AB används vid bjälklagsgenomgång för utanpåliggande värmestammar.


Takbrickan täcker hålet/ursparningen med överlappning vilket medger förskjutning mellan stammen och hålets läge utan att det blir synligt. VÄRME- Valvgenomföring monteras samtidigt med värmestammen. Rörhylsor skyddar vid passage av bjälklaget och ingår i genomföringen.

Före igenlagning av ursparning / håltagning förspänns rörhylsorna och låses med en specialfixtur, (medföljer vid leverans).

Till igenlagning av ursparing / håltagning används cementbruk eller brandmassa.

Efter härdning skärs rörhylsorna jäms med golvet.

Värme-Valvgenomföring kan användas i kombination med U-form fyrkant, ursparningsform eller borrade hål ¤=110 mm (Dmin=100mm, Dmax=140mm). Takbrickan är av vit, matt plast och målas samtidigt med taket. Skarven mellan bjälklag och lagat hål döljs av tätbrickan.

Längd rörhylsa 300mm eller 375mm, diameter tätbricka 200mm, djup 140 eller 155 mm från vägg och tjocklek 5mm. (Rörhylsans längd kan specialbeställas).

Läs mer om Valvgenomföring för värmestammar på företagets hemsida

U-Form AB
Hemsida: www.u-form.se

U-Form AB

U-Form AB är en leverantör av bla täckbrickor, rörgenomföringar, rörstödsböjar, rörinklädnader, ursparningsformar, produkter för golvvärme, mm.

U-Form AB är specialisten på genomföring och fixering av ledningssystem i byggnader för både nyproduktion och ombyggnad.

Vår företagsidé är att ta fram och tillhandahålla nya metoder och produkter som underlättar inom byggnation och installation.
Målet är att våra metoder skall

• spara arbetstid
• ge bättre arbetsmiljö
• underlätta samarbetet på bygget
• medge utbyten av en rörinstallation samt
• förebygga skador, ex vattenskador.

Vi har en flexibel tillverkning och försöker när det är möjligt att anpassa oss efter den enskilda kundens behov.

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya metoder och hjälpmedel för att underlätta installationer i byggnader alltsedan 1989.

Vi riktar oss till proffsen i bygg och installationsbranschen.

Hör av dig om du vill ha lösning på ett problem ,vi kanske kan hjälpa till.