VVK AB > Värme

Värme

VKK AB i Stockholm utför i första hand installationer av större värmepumpsanläggningar och fjärrvärmecentraler men kan även utföra mindre installationer.


Vi arbetar också med injusteringar av radiatorer, stamventiler, inreglering av flöden i värmesystem samt kontroll och injustering av styr- och reglersystem.

Våra verksamhetsområden:
Installation
Service
Utredningar
Åtgärdsförslag

Läs mer om Värme på företagets hemsida

VVK AB
Hemsida: www.vvk.info

VVK AB

Värme, Ventilation & Kyla (VVk AB) utför bla ventilationsarbeten, kylservice, elarbeten, badrumsinstallationer värmeinstallationer och installation av styr- och reglersystem i Stockholm med omnejd.

Vi är experter på att optimera fastigheters energiförbrukning så att driftkostnaderna blir lägre, säkerheten högre och miljön renare. och hjälper dig som fastighetsägare och förvaltare att spara energi och optimera era anläggningar. Vi projekterar, installerar och utför även service av VVS, ventilation- och kylsystem.

Vi tror på långvarig samverkan i förtroende med flexibla och skräddarsydda avtal. Som kund kan du välja alltifrån enstaka serviceåtgärder till totala driftsåtaganden med garanti— allt efter behov och kostnad. Vill du veta mer om våra tjänster och produkter? Kontakta oss, så berättar vi mer om hur du minskar energiförbrukningen, höjer säkerheten och sänker kostnaderna.