Vestkyl AB > Värme/Energi

Värme/Energi

Vestkyl AB arbetar med installation av värme och energi. Rätt temperatur handlar inte enbart om ett behagligt klimat. Med starkt varierande elpriser skapas en allt större efterfrågan på energieffektiva uppvärmningsalternativ som är både ekonomiska och miljövänliga


Uppdrag: Vestkyl fick uppgiften att öka komforten samt minska energiförbrukningen.

Lösning: Projektering, leverans och installation av två st bergvärmepumpar. Byte av luftkonvektorer till radiatorer och ny styrutrustning.

Läs mer om Värme/Energi på företagets hemsida

Vestkyl AB
Hemsida: www.vestkyl.se

Vestkyl AB

Vestkyl AB arbetar med ventilation, styrsystem, kylteknik, värmepumpsteknik, klimatsystem i Göteborg, Stenungsund och Trollhättan med omnejd.

Detta gör vi!
Ventilation och styrsystem: projektering, entreprenader, service, rengöring, injustering, energibesparing, utredningar, övervakning, OVK-besiktningar.

Kyl- och värmepumpsteknik: totalprojektering, installation, miljöförbättringar, uthyrning av kyl- och frysutrustning, värmeåtervinning, energioptimering.

Vestkyl AB bildades 2003 genom en sammanslagning av Bästkusten Kylservice och Skanska Inneklimats kylverksamhet i Göteborg. Syftet var att skapa ett företag med bredare kompetens och större geografiskt verksamhetsområde.

November 2006 förvärvades samtliga aktier i Wållgrens Kylaktiebolag. Wållgrens Kylaktiebolag är ett väletablerat kylföretag som startade sin verksamhet 1946. Med spetskompetens på lågtemperatursutrustning ner till -196° .

Förvärvet av Wållgrens Kylaktiebolag stärker vår närvaro på marknaden i Göteborgsregionen. Med sin omfattande serviceverksamhet tillför Wållgrens Kylaktiebolag värdefull kompetens samt blir god resurs till vår övriga verksamhet.