NS Norisol Sverige AB > Värmeisolering av rör

Värmeisolering av rör

Effektiv värmeisolering av rör gagnar både ekonomi- och miljöaspekter. NS Norisol har den expertis som krävs både till projektering och utförande av arbetet.


Vid värmeproduktion, oavsett om det rör sig om primärproduktion eller det gäller överskottsvärme från processindustrin skall värmen ledas från själva värmekällan i rör eller kanaler, helst med en så liten värmeförlust som möjligt. Ofta skall värmen användas på en helt annan plats än där den producerats.

Norisol har stor erfarenhet av isolering och beklädning av process- och röranläggningar. Detta omfattar allt från destillationstorn, behållare och varmvattenväxlare till kompletta rörsystem. Det arbetas med drifttemparaturer från -200 °C till 750 °C

Läs mer om Värmeisolering av rör på företagets hemsida

NS Norisol Sverige AB
Hemsida: www.norisol.com

NS Norisol Sverige AB

Norisol är leverantör och entreprenör inom isolering, teknisk isolering, passivt brandskydd, rörisolering, industriisolering, bullerisolering, betonghåltagning, byggnadsställningar, byggställningar och ställningsbyggnation, samt ytbehandling, asbestsanering, skeppsinredning och fasadentreprenad.

Vår verksamhet inom isolering, såsom teknisk isolering, rorisolering och de övriga ovan nämnda områdena omfattar leverans av tjänster, produkter och knowhow inom områden av energioptimering, ställnings- och väderskyddssystem, reducering av ljud och buller samt brandisolering.