Teknikgruppen Väst AB > Värmepump

Värmepump

Teknikgruppen Väst AB i Uddevalla erbjuder ett starkt sortiment av värmepumpar från ledande tillverkare.


Teknikgruppen erbjuder ett starkt sortiment av värmepumpar från ledande tillverkare. Vår styrka inom detta produktområde har sin grund i vår kompetens inom kyltekniken, våra kvalificerade tekniker ser till att du får en funktionen som motsvarar dina förväntningar, och detta oavsett vilken typ av värmepump du har.

När det gäller nyförsäljning erbjuder vi ett starkt koncept på värmepumpar som hämtar energi ur den omgivande luften. Exempel på denna typ av värmepumpar är Frånluftsvärmepump, Luft/Luft värmepump samt Luft/Vatten värmepump

Läs mer om Värmepump på företagets hemsida

Teknikgruppen Väst AB
Hemsida: www.teknikgruppen.com

Teknikgruppen Väst AB

Teknikgruppen Väst AB jobbar med energieffektivisering, industrikyla livsmedelskyla, luftkonditionering, storkök, värmepumpar, mm. i Uddevalla med omnejd.

Vi har sedan starten 1978 utvecklat vår verksamhet och har varit lyhörda för marknadens behov och höga krav. Därför är vi idag en av regionens ledande företag inom våra kompetensområden storkök, kyla och värmepumpar.