Celsa Steel Service AB > Varmvalsad armering

Varmvalsad armering

Varmvalsad armering från Celsa Steel Service AB.


För varmvalsad armering framställs och dimensioneras armeringsstål efter kraven i BKR 94 och BBK 94 samt i Nationellt anpassningsdokument, NAD(S), till den europeiska förstandarden SS-ENV 10 080. SS-ENV 10 080 får tillsammans med detta NAD(S) användas vid uppförande av byggnader och tillbyggnader.

Produktkaraktär

Kamstänger har vanligtvis två sidor med utstickande kammar samt två längsgående fenor. På klenare diametrar 8 - 12 mm kan även 4-sidigt kamutförande utan längsgående fenor förekomma. Kamstängerna tillverkas enligt TEMPCORE-förfarandet med kontrollerad kylning och anlöpning. Denna metod ger ett hållfast och segt stål med en kemisk sammansättning som ger god svetsbarhet. TEMPCORE-tillverkade kamstänger har goda bockegenskaper även vid låga temperaturer. Vid valsning av Ss260S vattenkyls inte stången, utan får sina egenskaper genom den kemiska sammansättningen och stångens tvärsnitt uppvisar en homogen sammansättning.

Godkännande

Celsa Steel Service är anslutet till SBS-kontrollen som leverantör av armeringsprodukter. Svensk Byggstålkontroll övervakar tillverkningskontrollen av stål för byggkonstruktioner. För armeringsprodukter som underkastas tillverkningskontroll enligt SBS tillämpningsbestämmelser erfordras endast begränsad mottagningskontroll på arbetsplatsen.

Användningsområde

TEMPCORE-kamstänger används som kraftupptagande- och sprickarmering i betongkonstruktioner.

Varmvalsad armering, armeringsstål, Celsa Steel Service AB,

Läs mer om Varmvalsad armering på företagets hemsida

Celsa Steel Service AB
Hemsida: www.celsa-steelservice.com

Celsa Steel Service AB

Celsa Steel Service AB är tillverkare och leverantör med försäljning av vidareförädlar stålvaror och armeringsprodukter såsom bl a olika typer av armeringsstål, monterad armering, prefabricerad armering, rullarmering, armeringsnät, armeringsmattor, kamstål, tillverkning. Vi finns representerade på ett flertal platser i Sverige med produktion och försäljning.

Vårt huvudkontor finns i Halmstad och våra övriga säljkontor i Umeå, Borlänge, Västerås, Malmö och Göteborg. Vi ansvarar för all armering som levereras av Celsa Steel Service, både i och från Sverige.

I Halmstad har vi Nordens största armeringsnätstillverkning och Sveriges största fabrik för prefabricerad armering, bland annat InLäggningsFärdig armering (ILF). I Västerås produceras armeringsmattan Bamtec.

Utgångsmaterialet för vår produktion får vi från vårt stål och valsverk i Mo i Rana.

Armeringsjärn, slätjärn, armeringstål, armeringsstång, armeringstång, lagerlängder, rakstänger, armeringsstänger, armeringstänger, rakarmering, slätstänger, slätstål, rakstål, lagerstål, kamstål, kamstänger, kamjärn, klippt och bockat, manufakturerad armering, inläggningsfärdig armering, halmstadsbygel, halmstadsspiral, betongpålsspiral, betongpålsbygel, spiraler, pålarmering, pållängdsarmering, betongpålsarmering, rullarmering, rullnät, armeringsrulle, armeringsstöd, prefabricerade stöd, stöd, kattfötter, monteringsstöd, ökstöd, överkantsstöd, mekaniskskarvad armering, armeringsskarv, skarvarmering, lentonskarv, gängadstång, gängadarmering, nät, nätarmering, nätmattor, lagernät, kamstålsnät, tnät, nps500,ergonät, ergonominät, envägsnät, armeringskorgar,
pelarkorgar, pålsulor, pålplattor, kamstålsnät, kantbalkar, pelarfundament, pelardäck, genomstansningsarmering, kapitäl, genomstansning, pelarkapitäl, kam i ring, coil, kam på rulle, kam på rulle omspolad, spole