Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB > Vassröjning

Vassröjning

Ahås Vassröjning och Sjögrävning AB erbjuder tjänster inom vassröjning. Vi kan ta uppdrag i hela Sverige, men jobbar dock mestadels i Mellansverige.

Att genomföra vassröjning är ett bra sätt att försköna naturen. Vi genomför arbetet med våra tre truxor-maskiner.

Läs mer om Vassröjning på företagets hemsida

Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB
Hemsida: www.ahas.se

Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB

AHÅS arbetar med vassröjning, muddring, bryggor, pålning och dykdalber. Vårt senaste tillskott i raden av tjänster är Big Float.

Vår kundkrets består bland annat av Karlstad kommun, Kristinehamn kommun, Grums kommun, Motala kommun, Lidköping kommun, Oskarhman kommun, Melleruds kommun, Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen i Örebro, Skanska, NCC, Banverket, Bohuslän museum, Värmlands museum, ornitologiska föreningar, fiskvårdsföreningar, privatpersoner och företag .

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!