Stokvis Tapes Sverige AB > Vattenlöslig tejp

Vattenlöslig tejp

Stokvis Tapes är tillverkare av bla vattenlöslig tejp. Vattenlösliga tejper har stor betydelse för den papperstillverkande industrin samt för tidningstryckerier och övrig grafisk industri.

Vattenlösliga tejper har stor betydelse för den papperstillverkande industrin samt för tidningstryckerier och övrig grafisk industri.

Produkterna finns i både enkel- och dubbelhäftande utförande och används vid skarvning av pappersbanor vid tillverkning, omrullning, ändförslutning och emballering. De möjliggör för användarna att återanvända makulatur och skarvmaterial i papperstillverkningen.

Stokvis Tapes kan också erbjuda Er speciella skarvkonstruktioner som är användbara vid flygande skarvning i hög hastighet. För mer information kontakta vår säljansvarige på detta område.

Exempel på hur vår tejp används vid skarvning av pappersbanor.

Läs mer om Vattenlöslig tejp på företagets hemsida

Stokvis Tapes Sverige AB
Hemsida: www.stokvistapes.se

Stokvis Tapes Sverige AB

Stokvis Tapes Sverige AB levererar och tillverkar ett komplett sortiment av tejper för byggnadsindustrin: Industritejp, byggtejp, enkelhäftande tejp, dubbelhäftande tejp och tätningslister. Många tejper är specifika i enlighet med byggindustrins normer. Vi har tejper som kan appliceras under svåra köld och fuktighets omständigheter och som håller i evighet. Stokvis Tapes har specialister som arbetar inom följande områden:
Flyg-, bil-, byggnads-, elektronik-, metall-, mobiltelfoni-, förpacknings-, papper & grafisk och plastindustrin.

Tape, Tejp, Gör det själv, Fordonsindustrin,
Flygindustrin, Byggnadsindustrin, Elektronikindustrin, Metall, Mobiltelefoni, Papper & Grafisk, Plastindustrin.